Taşkışla Eğitim Kültür Derneği Kuruluş Tarihi: 1.Ekim 1990 (1990-2006 dönemi

Amacı: İTÜ  Merkez binası ve aynı zamanda İTÜ Mimarlık ve İnşaat Fakülteleri olarak bugüne kadar bünyesinde sayısız mimar ve mühendisin yetişdirdiği,ülkenin gurur kaynağı ve kültür mirası , Türkiye’de benzeri bulunmayan, Dünyanı’nın bir mimarlık ve restorasyon örneği, birinci sınıf tarihi eser Taşkışla’nın kamu mülkiyet tasarrufunda, kamu yararına hizmet etmek üzere, İTÜ kurumunun geleneği ve sürekliliği gereği, İTÜ’ye bağlı ve bir eğitim-kültür binası işleviyle kullanılmağa devamını sağlamak,

Taşkışla içindeki fiziksel şartların eğitim ve kültür hizmetlerinde çağdaş standartlara yükselmesi için binanın gerekli bakım, onarım ve donatımına katkıda bulunmak,

Taşkışla’da konferans,sergi,seminer ve benzeri çeşitli etkinlikleri düzenlemek bu eğitim kültür etkinliklerine maddi ve manevi destek ödül,burs ve benzeri teşvikleri sağlamak

Aynı zamanda üyeler arasında sosyal,kültürel bilisel ve mesleki alanlarda yardımlaşma ve dayanışma sağlamak, Taşkışlada yetişenler ve taşkışlayı sevenler arası arkadaşlığı toplumda birlik ve beraberliği artıracak ve sağlamlaştıracak doğrultuda devam ettirmek,

Bu suretle Türk eğitim ve kültür yaşamına katkı yarar sağlayıcı tüm etkinlikleri simgesel İTÜ Merkezi binası Taşkışla odağı etrafında oluşturmak üzere  her türlü yasal girişim ve çabada bulunmaktadır. 

Taşkışla Derneği’nin son beş yılda yapmış olduğu faliyetler:

2000-2001 Dönemi

İTÜ Mimarlık Fakültesi Kitaplığı için gerekli eşya ve alet alımı ile üyelerimize ve öğrencilere yönelik sosyal hizmetler,

Özellikle kitaplığın rahat hizmet verebilmesi için gerekli bazı donanımlar sağlanmıştır,

Yılbaşı öncesi geleneksel kitap ve hediyelik eşya kermesimiz düzenlenmiş ve üyelerimizin desteğiyle yürütülmüştür,

2001-2002 Dönemi

İTÜ Çevre ve şehircilik UY-GAR merkezi düzenlediği etkinliklerle  Derneğimize gelir sağlamış ve bunlar Taşkışla içindeki  mekanların yenilenmesine ve donanımına kullanılmıştır. Bu kapsamda Merkezin GIS Laboratuarındaki bilgisayar donanımı yenilenmiştir.

Uy-GAR merkezin yenilenen üst katına derneğimizce bir diapozitif  makinası alınmıştır.

2002 -2003 Dönemi

Derneğimiz tarafından Taşkışlanın tarihçesini içeren bir kitapcık bastırılması ve (CD) hazırlanmıştır.

Taşkışla binasındaki Bilgi İşlem Labaratuarı (123-119)2un yapımı için gerekli olan harcamalar derneğimiz tarafından karşılanmıştır.Ayrıca 119ve 123 dersliklerin Bilgi İşlem Labaratuarına dönüşmes için bağışlardan sağlanan kaynak ile gerçekleşmiştir.

İTÜ Mimarlık fakültesi öğrencileri için gerekli miktarda yardım yapılmıştır.

Mimarlık Fakültesi kitaplığında öğrenci ve öğretim üyelerinin yararlanacağı bir Multimedya Arşivi oluşturulması için gereken görsel malzemeler derneğimiz tarafından karşılanmıştır.

“Sedat Çetintaş” eserlerinin çerçeve ve camları derneğimiz tarafından yenilenmeye başlanmıştır.

2004-2005 Dönemi

İnternette Taşkışla Eğitim ve Kültür Derneği adına düzenlenen WEB sitesinde, üyelikle ilgili bütün bilgiler oluşturulmuştur,ve bağış yapanların isimleri WEB sayfasında ilan edilmiştir.

Taşkışla gününde 1500 kişiye davet mektubu gönderilmektedir. Bunlar aracılığı ile derneğimize ulaşanlara mezunlara ilişkin veri tabanı oluşturulmuştur.

Mimarlık fakültesinden emekli olan öğretim üyelerine verilen kokteyli be plaket harcamaalrının karşılanması,

Mimarlık fakültesinden mezun  olan öğrencilere verilen plaket ve kokteyli harcamalarının karşılanması,

Taşkışladaki 127 no.lu dersliğin bir konferans salonuna dönüştürülerek 109’a parelel ikinci bir salon kazandırılmış ve salon hizmete sokulmuştur. Halıhazırda fakülte tarafından kullanılmaktadır.

2005-Günümüz Dönemi

derneğimiz gelir sağlamak amacıyla tişort,yüzük takvim gibi ürünlerin bağış yoluyla satışı sağlanmıştır.,Mimarlık fakültesinden emekli olan öğretim üyelerine verilen kokteyli be plaket harcamalarının karşılanması,

Mimarlık fakültesinden mezun  olan öğrencilere verilen plaket ve kokteyli harcamalarının karşılanması,

Derneğimize ait WEB sayfası yoluyla tüm mezunlara ulaşılması sağlanmıştır.

Ayrıca 127 no.lu salonun yanındaki koridorun taşları sökülerek eskiden olduğu gibi aynı malzeme ve dokuda yenilenmiştir.

(2021) Asansör Bakımı ve Çatı Stüdyolarının Yenilenmesi


Taşkışla Eğitim Kültür Derneği
Yönetim Kurulu