• İTÜ  Merkez binası ve aynı zamanda İTÜ Mimarlık ve İnşaat Fakülteleri olarak bugüne kadar bünyesinde sayısız mimar ve mühendisin yetiştirdiği, ülkenin gurur kaynağı ve kültür mirası, Türkiye’de benzeri bulunmayan, Dünyanı’nın bir mimarlık ve restorasyon örneği, birinci sınıf tarihi eser Taşkışla’nın kamu mülkiyet tasarrufunda, kamu yararına hizmet etmek üzere, İTÜ kurumunun geleneği ve sürekliliği gereği, İTÜ’ye bağlı ve bir eğitim-kültür binası işleviyle kullanılmağa devamını sağlamak,
  • Taşkışla içindeki fiziksel şartların eğitim ve kültür hizmetlerinde çağdaş standartlara yükselmesi için binanın gerekli bakım, onarım ve donatımına katkıda bulunmak,
  • Taşkışla’da konferans, sergi, seminer ve benzeri çeşitli etkinlikleri düzenlemek bu eğitim kültür etkinliklerine maddi ve manevi destek ödül, burs ve benzeri teşvikleri sağlamak,
  • Aynı zamanda üyeler arasında sosyal, kültürel bilisel ve mesleki alanlarda yardımlaşma ve dayanışma sağlamak, Taşkışlada yetişenler ve taşkışlayı sevenler arası arkadaşlığı toplumda birlik ve beraberliği artıracak ve sağlamlaştıracak doğrultuda devam ettirmek,
  • Bu suretle Türk eğitim ve kültür yaşamına katkı yarar sağlayıcı tüm etkinlikleri simgesel İTÜ Merkezi binası Taşkışla odağı etrafında oluşturmak üzere  her türlü yasal girişim ve çabada bulunmaktadır.